Tất cả các phím tắt Microsoft Word tốt nhất

Ngay cả khi bạn đã quen với Microsoft Word, bạn có thể ngạc nhiên bởi số lượng và nhiều loại phím tắt mà bạn có thể sử dụng để tăng tốc công việc của mình và nói chung là làm cho mọi thứ trở nên thuận tiện hơn.

Bây giờ, có ai mong đợi bạn ghi nhớ tất cả các tổ hợp bàn phím này không? Dĩ nhiên là không! Nhu cầu của mọi người là khác nhau, vì vậy một số sẽ hữu ích cho bạn hơn những nhu cầu khác. Và ngay cả khi bạn chỉ biết một vài thủ thuật mới, thì nó cũng đáng giá. Chúng tôi cũng đã cố gắng giữ cho danh sách gọn gàng và đơn giản, vì vậy hãy tiếp tục và in nó ra sẽ hữu ích!

Ngoài ra, mặc dù danh sách phím tắt của chúng tôi ở đây khá dài, nhưng không có nghĩa là danh sách đầy đủ mọi tổ hợp bàn phím có sẵn trong Word. Chúng tôi đã cố gắng duy trì nó thành các phím tắt thường hữu ích hơn. Và, bạn sẽ rất vui khi biết rằng hầu hết tất cả các phím tắt này đã có từ lâu, vì vậy chúng sẽ hữu ích cho dù bạn đang sử dụng phiên bản Word nào.

Các phím tắt chương trình chung

Có nhiều phím tắt chương trình chung trong Microsoft Word giúp bạn thực hiện mọi thứ dễ dàng hơn từ lưu tài liệu đến hoàn tác lỗi.

 • Ctrl + N: Tạo một tài liệu mới
 • Ctrl + O: Mở một tài liệu hiện có
 • Ctrl + S: Lưu tài liệu
 • F12: Mở hộp thoại Lưu dưới dạng
 • Ctrl + W: Đóng tài liệu
 • Ctrl + Z: Hoàn tác một hành động
 • Ctrl + Y: Làm lại một hành động
 • Alt + Ctrl + S: Tách một cửa sổ hoặc xóa chế độ xem đã chia nhỏ
 • Ctrl + Alt + V: Chế độ xem bố cục in
 • Ctrl + Alt + O: Xem phác thảo
 • Ctrl + Alt + N: Chế độ xem nháp
 • Ctrl + F2: Xem trước khi in
 • F1: Mở ngăn Trợ giúp
 • Alt + Q: Chuyển đến hộp "Cho tôi biết bạn muốn làm gì"
 • F9: Làm mới mã trường trong lựa chọn hiện tại
 • Ctrl + F: Tìm kiếm tài liệu
 • F7: Chạy kiểm tra chính tả và ngữ pháp
 • Shift + F7: Mở từ điển đồng nghĩa. Nếu bạn đã chọn một từ, Shift + F7 sẽ tra từ đó trong từ đồng nghĩa.

Di chuyển trong tài liệu

Bạn có thể sử dụng phím tắt để dễ dàng điều hướng trong toàn bộ tài liệu của mình. Điều này có thể tiết kiệm thời gian nếu bạn có một tài liệu dài và không muốn cuộn qua toàn bộ nội dung hoặc chỉ muốn dễ dàng di chuyển giữa các từ hoặc câu.

 • Mũi tên Trái / Phải: Di chuyển điểm chèn (con trỏ) một ký tự sang trái hoặc phải
 • Ctrl + Mũi tên Trái / Phải: Di chuyển một từ sang trái hoặc phải
 • Mũi tên Lên / Xuống: Di chuyển lên hoặc xuống một dòng
 • Ctrl + Mũi tên Lên / Xuống: Di chuyển lên hoặc xuống một đoạn
 • Kết thúc: Di chuyển đến cuối dòng hiện tại
 • Ctrl + End: Di chuyển đến cuối tài liệu
 • Trang Chủ: Di chuyển đến đầu dòng hiện tại
 • Ctrl + Trang chủ: Di chuyển đến đầu tài liệu
 • Trang lên trang xuống:Di chuyển lên hoặc xuống một màn hình
 • Ctrl + Trang Lên / Xuống Trang: Di chuyển đến đối tượng duyệt trước hoặc tiếp theo (sau khi thực hiện tìm kiếm)
 • Alt + Ctrl + Page Up / Page Down: Di chuyển lên đầu hoặc cuối cửa sổ hiện tại
 • F5: Mở hộp thoại Tìm với tab “Đi tới” được chọn, vì vậy bạn có thể nhanh chóng chuyển đến một trang, phần, dấu trang cụ thể, v.v.
 • Shift + F5: Vòng qua ba vị trí cuối cùng mà điểm chèn đã được đặt. Nếu bạn vừa mở tài liệu, Shift + F5 sẽ di chuyển bạn đến điểm cuối cùng bạn đang chỉnh sửa trước khi đóng tài liệu.

Chọn văn bản

Bạn có thể đã nhận thấy từ phần trước rằng các phím mũi tên được sử dụng để di chuyển điểm chèn xung quanh và phím Ctrl được sử dụng để sửa đổi chuyển động đó. Sử dụng phím Shift để sửa đổi nhiều tổ hợp phím đó cho phép bạn chọn văn bản theo nhiều cách khác nhau.

 • Shift + Mũi tên Trái / Phải: Mở rộng lựa chọn hiện tại của bạn theo một ký tự sang trái hoặc phải
 • Ctrl + Shift + Mũi tên Trái / Phải: Mở rộng lựa chọn hiện tại của bạn thêm một từ sang trái hoặc phải
 • Shift + Mũi tên Lên / Xuống: Mở rộng lựa chọn lên hoặc xuống một dòng
 • Ctrl + Shift + Mũi tên Lên / Xuống: Mở rộng lựa chọn đến đầu hoặc cuối đoạn văn
 • Shift + End: Mở rộng lựa chọn đến cuối dòng
 • Shift + Home: Mở rộng lựa chọn đến đầu dòng
 • Ctrl + Shift + Home / End: Mở rộng lựa chọn đến đầu hoặc cuối tài liệu
 • Shift + Page Down / Page Up: Mở rộng lựa chọn xuống hoặc lên một màn hình
 • Ctrl + A: Chọn toàn bộ tài liệu
 • F8: Vào chế độ lựa chọn. Trong khi ở chế độ này, bạn có thể sử dụng các phím mũi tên để mở rộng lựa chọn của mình. Bạn cũng có thể nhấn F8 tối đa năm lần để mở rộng vùng chọn ra bên ngoài. Lần nhấn đầu tiên vào chế độ lựa chọn, lần nhấn thứ hai chọn từ bên cạnh điểm chèn, lần nhấn thứ ba chọn toàn bộ câu, lần nhấn thứ tư tất cả các ký tự trong đoạn văn và lần nhấn thứ năm toàn bộ tài liệu. Nhấn Shift + F8 hoạt động theo cùng một chu kỳ, nhưng ngược lại. Và bạn có thể nhấn Esc bất kỳ lúc nào để thoát khỏi chế độ lựa chọn. Phải chơi một chút để hiểu được nó, nhưng nó khá thú vị!
 • Ctrl + Shift + F8: Chọn một cột. Sau khi cột được chọn, bạn có thể sử dụng các phím mũi tên trái và phải để mở rộng lựa chọn sang các cột khác.

Chỉnh sửa văn bản

Word cũng cung cấp một số phím tắt để chỉnh sửa văn bản.

 • Backspace: Xóa một ký tự ở bên trái
 • Ctrl + Backspace: Xóa một từ bên trái
 • Xóa bỏ: Xóa một ký tự ở bên phải
 • Ctrl + Delete: Xóa một từ ở bên phải
 • Ctrl + C: Sao chép hoặc đồ họa vào văn bản Clipboard
 • Ctrl + X: Cắt văn bản hoặc đồ họa đã chọn vào Clipboard
 • Ctrl + V: Dán nội dung Bảng tạm
 • Ctrl + F3: Cắt văn bản đã chọn thành Spike. Spike là một biến thể thú vị trên khay nhớ tạm thông thường. Bạn có thể tiếp tục cắt văn bản thành Spike và Word ghi nhớ tất cả. Khi bạn dán nội dung Spikes, Word sẽ dán mọi thứ bạn cắt, nhưng đặt mỗi mục trên một dòng riêng của nó.
 • Ctrl + Shift + F3: Dán nội dung Spike
 • Alt + Shift + R: Sao chép đầu trang hoặc chân trang được sử dụng trong phần trước của tài liệu

Áp dụng định dạng ký tự

Word cũng có vô số tổ hợp bàn phím để áp dụng định dạng ký tự (và định dạng đoạn văn, nhưng điều đó sẽ được đề cập trong phần tiếp theo. Bạn có thể sử dụng các phím tắt để áp dụng định dạng cho văn bản đã chọn hoặc cho bất kỳ thứ gì bạn nhập tiếp theo nếu không có văn bản nào được chọn.

 • Ctrl + B: Định dạng in đậm của Apple
 • Ctrl + I: Áp dụng định dạng nghiêng
 • Ctrl + U: Áp dụng định dạng gạch chân
 • Ctrl + Shift + W: Áp dụng định dạng gạch chân cho các từ, nhưng không áp dụng khoảng cách giữa các từ
 • Ctrl + Shift + D: Áp dụng định dạng gạch chân kép
 • Ctrl + D: Mở hộp thoại Phông chữ
 • Ctrl + Shift +: Giảm hoặc tăng kích thước phông chữ một kích thước đặt trước tại một thời điểm
 • Ctrl + [hoặc]: Giảm hoặc tăng kích thước phông chữ từng điểm một
 • Ctrl + =: Áp dụng định dạng chỉ số dưới
 • Ctrl + Shift + phím Dấu cộng: Áp dụng định dạng chỉ số trên
 • Shift + F3: Chuyển đổi qua các định dạng trường hợp cho văn bản của bạn. Các định dạng có sẵn là chữ hoa đầu câu (chữ cái đầu tiên viết hoa, mọi thứ khác viết thường), chữ thường, chữ hoa, chữ hoa tiêu đề (chữ cái đầu tiên trong mỗi từ được viết hoa) và chữ hoa chuyển đổi (đảo ngược bất cứ điều gì ở đó).
 • Ctrl + Shift + A: Định dạng tất cả các chữ cái là chữ hoa
 • Ctrl + Shift + K: Định dạng tất cả các chữ cái dưới dạng chữ thường
 • Ctrl + Shift + C: Sao chép định dạng ký tự của một lựa chọn
 • Ctrl + Shift + V: Dán định dạng vào văn bản đã chọn
 • Ctrl + Dấu cách: Xóa tất cả định dạng ký tự thủ công khỏi một lựa chọn

Áp dụng định dạng đoạn văn

Và cũng giống như định dạng ký tự, Word có một loạt các phím tắt dành riêng cho việc định dạng đoạn văn.

 • Ctrl + M: Tăng thụt lề của đoạn văn một mức mỗi khi bạn nhấn vào nó
 • Ctrl + Shift + M: Giảm thụt lề của đoạn văn xuống một mức mỗi khi bạn nhấn vào nó
 • Ctrl + T: Tăng thụt lề treo mỗi khi bạn nhấn nó
 • Ctrl + Shift + T: Giảm thụt lề treo mỗi khi bạn nhấn nó
 • Ctrl + E: Căn giữa một đoạn văn
 • Ctrl + L: Căn trái một đoạn văn
 • Ctrl + R: Căn phải một đoạn văn
 • Ctrl + J: Căn đều một đoạn văn
 • Ctrl + 1: Đặt khoảng cách đơn
 • Ctrl + 2: Đặt khoảng cách kép
 • Ctrl + 5: Đặt khoảng cách dòng 1,5
 • Ctrl + 0: Xóa một khoảng cách dòng trước một đoạn văn
 • Ctrl + Shift + S: Mở cửa sổ bật lên để áp dụng kiểu
 • Ctrl + Shift + N: Áp dụng kiểu đoạn văn bình thường
 • Alt + Ctrl + 1: Áp dụng kiểu Tiêu đề 1
 • Alt + Ctrl + 2: Áp dụng kiểu Tiêu đề 2
 • Alt + Ctrl + 3: Áp dụng kiểu Tiêu đề 3
 • Ctrl + Shift + L: Áp dụng kiểu danh sách
 • Ctrl + Q: Xóa tất cả định dạng đoạn văn

Chèn những thứ

Cho dù bạn đang tìm cách chèn một dấu ngắt phần trong tài liệu của mình hay bạn cảm thấy không muốn tìm kiếm một ký hiệu thông thường, thì các tổ hợp bàn phím của Word đều có thể giúp bạn.

 • Shift + Enter: Chèn dấu ngắt dòng
 • Ctrl + Enter: Chèn dấu ngắt trang
 • Ctrl + Shift + Enter: Chèn dấu ngắt cột
 • Ctrl + dấu gạch ngang (-): Chèn dấu gạch ngang hoặc dấu gạch ngang tùy chọn. Dấu gạch nối tùy chọn yêu cầu Word không sử dụng dấu gạch nối, trừ khi từ ngắt ở cuối dòng. Nếu có, Word sẽ sử dụng dấu gạch ngang nơi bạn đã đặt nó.
 • Alt + Ctrl + gạch nối (-): Chèn dấu gạch ngang em
 • Ctrl + Shift + gạch nối (-): Chèn dấu gạch nối không ngắt. Điều này yêu cầu Word không ngắt một từ ở cuối dòng, ngay cả khi có dấu gạch ngang ở đó. Điều này sẽ hữu ích, chẳng hạn, nếu bạn bao gồm một cái gì đó như số điện thoại và muốn đảm bảo rằng tất cả đều xuất hiện trên một dòng.
 • Ctrl + Shift + Phím cách: Chèn một khoảng trắng không ngắt
 • Alt + Ctrl + C: Chèn biểu tượng bản quyền
 • Alt + Ctrl + R: Chèn biểu tượng nhãn hiệu đã đăng ký
 • Alt + Ctrl + T: Chèn biểu tượng nhãn hiệu

Làm việc với phác thảo

Hy vọng rằng bạn lập dàn ý trước khi bẻ khóa thành một tài liệu dài. Nếu bạn nằm trong số những tâm hồn có tổ chức, có dàn dựng, thì đây là một vài phím tắt để giúp bạn.

 • Alt + Shift + Mũi tên Trái / Phải: Thăng hạng (di chuyển sang trái) hoặc hạ cấp (di chuyển sang phải) một dòng
 • Ctrl + Shift + N: Hạ cấp độ dàn bài xuống văn bản nội dung thông thường
 • Alt + Shift + Mũi tên Lên / Xuống: Di chuyển dòng có điểm chèn lên hoặc xuống trong đường viền
 • Các phím Alt + Shift + Plus hoặc Trừ: Mở rộng hoặc thu gọn văn bản dưới một tiêu đề
 • Alt + Shift + A: Mở rộng hoặc thu gọn tất cả văn bản hoặc tiêu đề trong một dàn bài
 • Alt + Shift + L: Hiển thị dòng đầu tiên của văn bản nội dung hoặc tất cả văn bản nội dung
 • Alt + Shift + 1: Hiển thị tất cả các tiêu đề đã áp dụng kiểu Tiêu đề 1
 • Alt + Shift + bất kỳ phím số nào khác: Hiển thị tất cả các tiêu đề cho đến cấp đó

Làm việc với bảng

Di chuyển trong các bảng không hoạt động hoàn toàn giống như di chuyển trong văn bản thông thường. Thay vì nhấp vào nơi bạn muốn đến, hãy xem các kết hợp sau:

 • Chuyển hướng: Di chuyển đến ô tiếp theo trong một hàng và chọn nội dung của nó, nếu có
 • Shift + Tab: Di chuyển đến ô trước đó trong một hàng và chọn nội dung của nó, nếu có
 • Alt + Home / End: Di chuyển đến ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong một hàng
 • Alt + Trang Lên / Xuống Trang: Di chuyển đến ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong một cột
 • Mũi tên Lên / Xuống: Di chuyển đến hàng trước hoặc hàng sau
 • Shift + Mũi tên Lên / Xuống: Chọn ô trong hàng bên trên hoặc bên dưới điểm chèn hoặc vùng chọn. Tiếp tục nhấn tổ hợp này để tiếp tục chọn thêm ô. Nếu bạn có nhiều ô trong một hàng được chọn, tổ hợp này sẽ chọn các ô giống nhau trong hàng trên hoặc dưới.
 • Alt + 5 trên bàn phím (tắt NumLock): Chọn toàn bộ bảng

Và đó là về nó. Hy vọng rằng bạn đã tìm thấy một vài phím tắt mới để làm cho cuộc sống của bạn trong Word dễ dàng hơn một chút!

Nhưng nếu điều đó vẫn chưa đủ đối với bạn, Word cũng cho phép bạn tạo phím tắt của riêng mình cho những thứ như lệnh, kiểu và thậm chí là các mục nhập văn bản tự động. Ngoài ra, chúng tôi có một hướng dẫn hữu ích để in ra danh sách bất kỳ phím tắt tùy chỉnh nào mà bạn đã tạo. Thưởng thức!