Cách hiển thị biểu tượng “Máy tính của tôi” trên Màn hình nền trong Windows 7, 8 hoặc 10

Tôi không biết về bạn, nhưng tôi thực sự thích có biểu tượng Máy tính của tôi ngay trên màn hình. Có vẻ như các phiên bản windows hiện đại không có tính năng này theo mặc định nữa. Có hai cách khác nhau để bạn có thể thêm lại biểu tượng.

Trong Windows 10, biểu tượng Máy tính của tôi được gọi là “Máy tính này” và việc thêm lại khá dễ dàng. Hãy tiếp tục đọc các hướng dẫn dành cho Windows 7, 8 và Vista bên dưới.

Thêm Biểu tượng Máy tính của Tôi vào Màn hình Windows 10

Nếu bạn muốn thêm Máy tính, Thùng rác, Bảng điều khiển hoặc biểu tượng Thư mục người dùng của mình vào màn hình trong Windows 10, bạn cần biết thêm một bước nữa. Đầu tiên, nhấp chuột phải vào màn hình và chọn Cá nhân hóa.

Bây giờ, hãy chọn Chủ đề trên menu bên trái, sau đó khi đã ở đó, bạn có thể chọn Cài đặt biểu tượng trên màn hình trong phần “Cài đặt liên quan”.

Và bây giờ bạn có thể nhấp vào hộp kiểm cho các biểu tượng mà bạn muốn quay lại.

Bạn sẽ thấy các biểu tượng hiển thị ngay sau khi bạn nhấp vào Áp dụng.

Ghi chú:bạn có thể đổi tên PC này thành Máy tính của tôi bằng cách nhấp chuột phải và chọn Đổi tên.

Thêm Biểu tượng Máy tính của Tôi vào Màn hình trong Windows 7, 8 hoặc Vista

Nhấp chuột phải vào màn hình và chọn Cá nhân hóa, sau đó nhấp vào “Thay đổi biểu tượng trên màn hình” ở bên trái màn hình.

Trong bảng điều khiển Biểu tượng trên màn hình, bạn có thể chọn biểu tượng tích hợp nào để hiển thị trên màn hình:

Một trong những yêu cầu phổ biến nhất là làm thế nào để thêm Thùng rác trở lại… mà bạn cũng có thể thực hiện từ bảng trên.

Một thủ thuật khác trong Windows 7 hoặc Vista

Để đặt biểu tượng Máy tính trên màn hình, hãy nhấp vào nút Bắt đầu, sau đó nhấp chuột phải vào “Máy tính”.

Nhấp vào mục “Hiển thị trên Màn hình” trong menu và biểu tượng Máy tính của bạn sẽ hiển thị trên màn hình.