Dừng uTorrent 2.0 tự động khởi động trong Windows

Nếu đang sử dụng uTorrent 2.0 mới, bạn có thể nhận thấy rằng nó tự động khởi động khi khởi động vào Windows. Ngay cả khi bạn tắt nó trong Cấu hình hệ thống. Sau đây, chúng tôi hướng dẫn bạn cách tắt hoàn toàn tính năng tự động khởi động.

Mở uTorrent và từ thanh menu, chuyển đến Options \ Preferences và trong phần General, bỏ chọn hộp bên cạnh Khởi động uTorrent khi khởi động hệ thống, sau đó nhấp vào Ok để đóng tùy chọn.

Trong Windows 7 hoặc Vista, hãy vào Start và enter msconfig vào hộp Tìm kiếm.

 

Trong XP, bạn cần vào Start \ Run rồi gõ vào msconfig.

 

Trong Cấu hình Hệ thống, nhấp vào tab Khởi động, sau đó bỏ chọn uTorrent và nhấp vào Ok.

Giờ đây, bạn sẽ không có UTorrent tự động khởi động mỗi khi khởi động lại máy Windows của mình.