Cách tạo danh sách email cho Gmail để gửi email nhóm

Nếu thường xuyên gửi email cho cùng một nhóm người, bạn có thể cắt giảm thời gian lãng phí bằng cách tạo danh sách email để sử dụng trong Gmail. Mặc dù nó vốn dĩ không quá rõ ràng, nhưng đây là cách tạo danh sách gửi thư.

Tạo Danh sách Email bằng Danh sách Liên hệ của Google

Theo kiểu điển hình của Google, tất cả các địa chỉ liên hệ bạn thấy và truy cập trong Gmail đều được quản lý bởi một ứng dụng Google riêng biệt: Danh bạ. Để tạo danh sách liên hệ mà bạn có thể sử dụng trong Gmail, bạn phải truy cập ứng dụng web Danh bạ Google.

Khởi động trình duyệt web và truy cập Danh sách liên hệ của Google. Khi ở đây, hãy di chuột qua liên hệ bạn muốn thêm vào danh sách gửi thư và sau đó nhấp vào hộp kiểm để chọn liên hệ đó. Lặp lại cho mọi liên hệ bạn muốn đưa vào danh sách.

Đảm bảo rằng mỗi liên hệ bạn thêm có một email được liên kết với nó. Nếu không, chúng sẽ không xuất hiện trong nhãn khi bạn gửi email cho chúng sau này.

Sau khi bạn đã chọn mọi địa chỉ liên hệ, hãy nhấp vào biểu tượng Nhãn và sau đó nhấp vào nút “Tạo nhãn”.

Đặt tên cho nhãn dễ nhớ, sau đó nhấp vào “Lưu” để tạo danh sách liên hệ.

Để thêm liên hệ vào nhãn đã có, hãy chọn liên hệ, nhấp vào biểu tượng Nhãn, nhấp vào nhãn bạn muốn thêm vào, sau đó nhấp vào nút “Áp dụng”.

Sau khi lưu nhãn, bạn có thể tạo một nhãn khác cho một danh sách khác hoặc đóng tab.

Gửi Email bằng Danh sách Email trong Gmail

Bây giờ bạn đã tạo và gắn nhãn danh sách, hãy chuyển đến hộp thư đến Gmail của bạn để gửi email đến toàn bộ nhóm địa chỉ liên hệ.

Sau khi tải trang, di con trỏ chuột qua biểu tượng Dấu cộng (+) và nhấp vào nút “Soạn” khi nó xuất hiện để bắt đầu một email mới.

Từ cửa sổ “Tin nhắn mới”, bắt đầu nhập tên bạn đã đặt cho nhãn và sau đó nhấp vào đề xuất khi nó xuất hiện bên dưới trường văn bản.

Sau khi bạn chọn nhãn, hãy điền vào email và sau đó nhấp vào nút “Gửi” khi bạn hoàn tất để gửi nó cho mọi người trong danh sách nhóm.

Mặc dù bạn có thể sử dụng điều này để điều hành một doanh nghiệp nhỏ hoặc chiến dịch tiếp thị, nhưng tài khoản Google miễn phí của bạn chỉ cho phép tối đa 500 email được gửi và nhận mỗi ngày. Nếu bạn đạt đến giới hạn này trong khoảng thời gian 24 giờ, bạn có thể nhận được thông báo lỗi thông báo về mức vượt quá của bạn.