Cách Hiển thị (hoặc Ẩn) Thanh dấu trang của Google Chrome

Thanh dấu trang trong Chrome được ẩn theo mặc định để tuân theo phương pháp tối giản của Google để duyệt web mà ít hoặc không gây phiền nhiễu. Nhưng nếu bạn muốn từ bỏ chủ nghĩa tối giản cho khả năng truy cập, thì đây là cách để luôn hiển thị thanh dấu trang.

Cách Luôn Hiển thị Thanh Dấu trang

Khởi động Chrome, nhấp vào biểu tượng menu, trỏ tới “Dấu trang”, sau đó nhấp vào “Hiển thị thanh dấu trang”. Ngoài ra, bạn có thể nhấn Ctrl + Shift + B (trong Windows) hoặc Command + Shift + B (trong macOS).

Sau khi bạn bật “Hiển thị Thanh dấu trang”, thanh dấu trang sẽ xuất hiện ngay bên dưới thanh địa chỉ với tất cả các trang web đã lưu của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhìn thấy thanh dấu trang nữa, bạn có thể tắt nó theo cách tương tự. Từ menu hoặc bằng phím tắt để đưa Chrome trở lại giấc mơ tối giản.