Cách thêm địa chỉ liên hệ trong WhatsApp

WhatsApp trên Android và iPhone tích hợp trực tiếp với sổ liên lạc của bạn. Miễn là một liên hệ có trên WhatsApp, họ sẽ hiển thị trong ứng dụng. Nhưng bạn cũng có thể nhanh chóng thêm một liên hệ vào WhatsApp trực tiếp trong ứng dụng.

Cách thêm địa chỉ liên hệ trong WhatsApp trên Android

Nếu ai đó đưa cho bạn danh thiếp và bạn nhanh chóng muốn bắt đầu cuộc trò chuyện trong WhatsApp, hãy thêm họ làm địa chỉ liên hệ trực tiếp trong WhatsApp. Khi bạn làm điều này, thông tin của người đó sẽ được đồng bộ hóa với sổ liên hệ của bạn (và với Google, tùy thuộc vào cài đặt của bạn).

Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng WhatsApp dành cho Android, chuyển đến phần “Trò chuyện” và nhấn vào nút “Tin nhắn mới” ở góc dưới bên phải.

Tại đây, hãy chọn tùy chọn “Liên hệ mới”.

Bây giờ bạn sẽ thấy tất cả các trường thông thường. Nhập tên, chi tiết công ty và số điện thoại của họ. Từ đó, hãy nhấn vào nút “Lưu”.

Bây giờ bạn có thể tìm kiếm người dùng và bắt đầu cuộc trò chuyện ngay lập tức.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng thêm một số liên lạc từ thẻ liên hệ. Để thực hiện việc này, hãy nhấn vào nút “Thêm liên hệ” từ thẻ liên hệ.

WhatsApp sẽ hỏi bạn nếu bạn muốn thêm nó vào một liên hệ hiện có hoặc nếu bạn muốn tạo một liên hệ mới. Tốt nhất bạn nên tạo một địa chỉ liên hệ mới tại đây, vì vậy hãy chọn tùy chọn “Mới”.

Bây giờ, bạn sẽ thấy màn hình mặc định để thêm một địa chỉ liên hệ mới, với tất cả các chi tiết được điền vào đó. Chỉ cần nhấn vào nút “Lưu” để lưu số liên lạc.

Cách thêm số liên lạc trong WhatsApp trên iPhone

Quá trình thêm số liên lạc trên iPhone hơi khác một chút. Sau khi mở ứng dụng WhatsApp cho iPhone, hãy chuyển đến phần “Trò chuyện” và nhấn vào biểu tượng “Tin nhắn mới” từ góc trên bên phải.

Tại đây, hãy chọn tùy chọn “Liên hệ mới”.

Từ màn hình này, hãy nhập các chi tiết liên hệ, chẳng hạn như tên, công ty và số liên hệ của người đó (WhatsApp cũng sẽ cho bạn biết số đó có trên WhatsApp hay không). Sau đó, nhấn vào nút "Lưu".

Địa chỉ liên hệ hiện đã được thêm vào WhatsApp và sổ liên lạc trên iPhone của bạn. Bạn có thể tìm kiếm chúng và bắt đầu trò chuyện.

LIÊN QUAN:Cách quản lý và xóa danh bạ trên iPhone hoặc iPad của bạn

Bạn cũng có thể thêm một liên hệ mới từ một thẻ liên hệ. Tại đây, hãy nhấn vào nút “Lưu liên hệ”.

Từ cửa sổ bật lên, hãy chọn nút “Tạo liên hệ mới” để tạo mục nhập liên hệ mới.

Bây giờ, bạn sẽ thấy màn hình chi tiết liên hệ với tất cả các thông tin có sẵn đã được điền. Bạn có thể thêm các chi tiết khác tại đây nếu muốn. Sau đó, nhấn vào nút "Lưu" để thêm liên hệ vào cả WhatsApp và sổ liên lạc của bạn.

Sử dụng WhatsApp nhiều? Đây là cách bạn có thể bảo mật tài khoản WhatsApp của mình.

LIÊN QUAN:Cách bảo mật tài khoản WhatsApp của bạn