Cách tự động ẩn thanh tác vụ Windows

Mỗi bit của không gian màn hình đều quý giá, đặc biệt là không gian dọc. Nhưng trong Windows 10, thanh tác vụ khá lớn chiếm bất động sản ngay cả khi bạn không cần.

Dễ dàng ẩn thanh tác vụ khi không sử dụng. Đầu tiên, nhấp chuột phải vào một nơi trống trên thanh tác vụ. Một menu sẽ bật lên.

Nhấp vào tùy chọn dưới cùng, “Cài đặt”. (Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows cũ hơn, bạn có thể cần phải nhấp vào “Tùy chọn” để thay thế; thêm thông tin về điều đó bên dưới.) Bảng điều khiển thích hợp trong Cài đặt sẽ mở ra.

Bạn sẽ thấy hai tùy chọn: ẩn thanh tác vụ ở chế độ máy tính để bàn và ẩn thanh tác vụ ở chế độ máy tính bảng. Chuyển đổi một hoặc cả hai tùy chọn này. Nếu bạn chọn ẩn thanh tác vụ ở chế độ máy tính để bàn, nó sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn di chuyển chuột xuống cuối màn hình. Như thế này:

Nếu thiết bị Windows 10 của bạn là máy tính bảng có thể tháo rời, bạn cũng có thể muốn bật ẩn thanh tác vụ ở chế độ máy tính bảng. Khi bạn làm như vậy, thanh tác vụ của bạn sẽ chỉ hiển thị khi bạn vuốt lên từ cuối màn hình.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 hoặc 8, quá trình này có thể hơi khác một chút. Khi nhấp chuột phải vào thanh tác vụ, bạn sẽ thấy một cửa sổ trông giống như sau:

Chọn “Tự động ẩn thanh tác vụ” và bạn đã hoàn tất! Thanh tác vụ của bạn bây giờ sẽ ẩn cho đến khi bạn di chuyển chuột đến cuối màn hình, như hình dưới đây.

Nếu thanh tác vụ không ẩn nhất quán, sau đây là một số mẹo để khắc phục khi thanh tác vụ không tự động ẩn.