Cách thêm Hộp văn bản trong Google Tài liệu

Thêm hộp văn bản vào tài liệu là một cách tuyệt vời để làm nổi bật thông tin có liên quan — như một câu trích dẫn — và có thể di chuyển nó một cách dễ dàng. Google không làm rõ ràng việc thêm một hộp văn bản, vì vậy đây là cách thêm hộp văn bản vào tệp Google Tài liệu.

Cách thêm Hộp văn bản trong Google Tài liệu

Google Documents cho phép bạn thêm các hộp văn bản vào tài liệu của mình để cá nhân hóa và đánh dấu thông tin cụ thể, nhưng nó làm như vậy theo một cách khác mà bạn có thể mong đợi. Để thêm một công cụ, trước tiên bạn phải mở Công cụ vẽ — không phải thứ gì đó xuất hiện trong tâm trí bạn khi đó là văn bản bạn muốn thêm.

Trong tài liệu của bạn, hãy mở menu “Chèn” rồi chọn lệnh “Vẽ”.

Trong cửa sổ Vẽ mở ra, nhấp vào nút “Hộp văn bản” trên thanh công cụ ở trên cùng.

Bây giờ, hãy nhấp và kéo chuột của bạn để tạo một hộp văn bản trong không gian được cung cấp, sau đó thêm văn bản bạn muốn.

Sau khi bạn đã tạo hộp văn bản và thêm một số văn bản, bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý thích của mình bằng cách sử dụng thanh công cụ. Nhấp vào ba dấu chấm để hiển thị thanh công cụ văn bản mở rộng.

Điều này cho phép bạn thay đổi màu nền, đường viền và phông chữ cũng như áp dụng các lựa chọn định dạng khác như in đậm, in nghiêng, dấu đầu dòng, v.v.

Khi hộp văn bản của bạn giống như cách bạn muốn, hãy nhấp vào “Lưu & Đóng” để thêm nó vào tài liệu của bạn.

Bây giờ bạn có thể di chuyển hộp văn bản đến nơi bạn muốn. Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nó, hãy bấm đúp vào hộp văn bản để hiển thị lại các công cụ vẽ. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào hộp văn bản bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp vào “Chỉnh sửa”.

Mặc dù phương pháp này không phải là cách đơn giản nhất để thêm hộp văn bản vào tài liệu, nhưng nó cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để chèn và thao tác các hộp văn bản trong toàn bộ tệp của bạn.