Cách làm cho biểu tượng màn hình Windows trở nên cực lớn hoặc cực nhỏ

Windows cho phép bạn chọn các biểu tượng màn hình lớn, trung bình hoặc nhỏ. Nhưng bạn có biết có nhiều tùy chọn kích thước khác không? Bạn có thể tinh chỉnh kích thước của các biểu tượng trên màn hình của mình bằng một phím tắt nhanh liên quan đến con lăn chuột của bạn.

Các kích thước biểu tượng trên màn hình tiêu chuẩn có sẵn trong menu ngữ cảnh của màn hình — nhấp chuột phải vào màn hình, trỏ để xem và chọn “Biểu tượng lớn”, “Biểu tượng trung bình” hoặc “Biểu tượng nhỏ”.

Để có các tùy chọn kích thước bổ sung, hãy định vị con trỏ chuột trên màn hình, giữ phím Ctrl trên bàn phím và cuộn con lăn chuột lên hoặc xuống. Dừng cuộn và nhả phím Ctrl khi bạn đã tìm thấy kích thước ưa thích của mình.

Phím tắt này cho phép bạn chọn nhiều kích thước biểu tượng trên màn hình hơn so với menu ngữ cảnh thông thường trên màn hình — chúng tôi đã tính được 28 kích thước, từ cực nhỏ đến cực lớn. Phím tắt con lăn chuột sẽ cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn việc thay đổi kích thước các biểu tượng, thu nhỏ hoặc phóng to chúng nhiều hơn những gì bạn có thể làm.

Thủ thuật này cũng hoạt động trong File Explorer hoặc Windows Explorer. Bạn có thể nhanh chóng thay đổi kích thước các biểu tượng tệp và thư mục bằng cách giữ Ctrl và xoay con lăn của chuột.