Jusched.exe là gì và tại sao nó lại chạy?

Nếu bạn đã xem trong Trình quản lý tác vụ và tự hỏi quy trình jusched.exe là cái quái gì và liệu bạn có thể tắt nó đi, thì bạn thật may mắn. Quá trình này là bộ lập lịch Cập nhật Java, đây là một quá trình luôn lãng phí bộ nhớ chỉ để kiểm tra mỗi tháng một lần xem có các bản cập nhật mới cho Java hay không.

LIÊN QUAN:Quá trình này là gì và tại sao nó lại chạy trên PC của tôi?

Bài viết này là một phần của loạt bài đang diễn ra của chúng tôi giải thích các quy trình khác nhau được tìm thấy trong Trình quản lý tác vụ, như dwm.exe, ctfmon.exe, mDNSResponder.exe, conhost.exe, rundll32.exe, Adobe_Updater.exe và nhiều quy trình khác. Không biết những dịch vụ đó là gì? Tốt hơn hãy bắt đầu đọc!

Có một tính năng tác vụ đã lên lịch được tích hợp trong Windows cho loại việc này… trình lập lịch cập nhật java rõ ràng không được sử dụng cho các bản cập nhật quan trọng vì nó chỉ được lên lịch kiểm tra một lần mỗi tháng. Vì tôi chỉ đơn giản là không thể hiểu tại sao quá trình này cần lãng phí bộ nhớ của tôi, nó phải bắt đầu.

Những gì bạn cần làm là mở Bảng điều khiển, sau đó nếu bạn đang ở trong XP, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Java hoặc trong Vista, bạn có thể nhấp vào Tùy chọn bổ sung, sau đó nhấp vào Java.

Khi bạn đã mở Bảng điều khiển Java, hãy chọn tab Cập nhật, sau đó bỏ chọn hộp “Kiểm tra bản cập nhật tự động”

Bạn sẽ nhận được một thông báo cảnh báo cho biết rằng nếu ai đó tìm thấy lỗ hổng bảo mật trong Java thì sẽ mất đến một tháng trước khi bạn được bảo vệ khỏi lỗ hổng đó:

Có ai khác nghĩ rằng câu nên đọc là "Java nhanh nhất và an toàn nhất" thay vì cách nó được viết không?

Sau khi bạn nhấp vào nút Không bao giờ kiểm tra ở trên, bạn có thể sẽ nhận được thông báo lỗi này nếu bạn đang sử dụng Windows Vista, cho biết rằng nó cũng chưa được chứng nhận phù hợp để hoạt động với Vista ngay từ đầu. Chỉ cần nhấp vào là nó hoạt động chính xác.

Điều đó khiến tôi tự hỏi… Tôi đoán chúng ta sẽ bỏ lỡ bản cập nhật khắc phục sự cố với bảng điều khiển… hay là chúng ta? Thay vào đó, những gì bạn có thể làm là lên lịch cho một tác vụ chạy hàng tháng bằng cách sử dụng bộ lập lịch Tác vụ được tích hợp sẵn. Nếu bạn không quan tâm đến các bản cập nhật cho Java, thì hãy bỏ qua phần tiếp theo.

Lên lịch kiểm tra cập nhật Java (Tùy chọn)

Chỉ cần gõ vào Bảng kế hoạch vào hộp tìm kiếm của menu bắt đầu để mở trình lập lịch tác vụ, sau đó bấm vào Tạo tác vụ cơ bản.

Thực hiện theo trình hướng dẫn để chọn tháng và ngày, sau đó khi bạn đến màn hình “Bắt đầu chương trình”, hãy sử dụng nó làm đường dẫn, điều chỉnh xem bạn có đang chạy phiên bản Java khác hay không. Điều quan trọng là bạn chạy jucheck.exe trong thư mục Java của mình.

“C: \ Program Files \ Java \ jre1.6.0_01 \ bin \ jucheck.exe”

Giờ đây, khi nhiệm vụ đã lên lịch chạy mỗi tháng một lần hoặc bất cứ khi nào bạn lên lịch, bạn sẽ nhận được hộp thoại này nếu có phiên bản mới hoặc một hộp thoại khác cho biết không có bản cập nhật nào cho Java.

Thực sự hơi mỉa mai rằng có một bản cập nhật cho Java vào ngày tôi viết bài báo này…