Cách cài đặt lại Windows Media Player trong Windows 7, 8 hoặc 10 để giải quyết vấn đề

Nếu bạn đang gặp sự cố phát lại phương tiện trên PC chạy Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10 bằng Windows Media Player hoặc thậm chí sử dụng các ứng dụng khác như Media Monkey, bạn có thể cần cài đặt lại Windows Media Player. Nhưng bằng cách nào?

Người đọc Ted đã viết bằng mẹo này, giải quyết vấn đề của anh ấy khi phát các tệp nhạc bị tách trong Windows Media Player hoặc Media Monkey.

Bước 1: Gỡ cài đặt Windows Media Player

Mở Bảng điều khiển và nhập “tính năng cửa sổ” vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấp vào Bật hoặc tắt các tính năng của Windows.

Đi xuống Tính năng phương tiện -> Windows Media Player

Bước 2: Khởi động lại

Đó là tất cả.

Bước 3: Bật lại Windows Media Player

Quay lại phần Bật hoặc tắt Tính năng Windows và chọn lại hộp.