Cách thêm số dòng vào tài liệu Microsoft Word

Thêm số dòng vào tài liệu Microsoft Word có thể giúp bạn trỏ người khác đến các vị trí chính xác bên trong tài liệu đó, đặc biệt là trong các tài liệu có nhiều trang. Dưới đây là cách thêm nhanh số dòng trong Word.

Các hướng dẫn này sẽ hoạt động đối với các phiên bản Office gần đây (từ năm 2010 trở đi). Trước khi bạn bắt đầu, hãy lưu ý rằng Word sẽ coi các bảng và hộp văn bản như thể chúng nằm trên một dòng, bất kể chúng lớn như thế nào.

Thêm số dòng vào toàn bộ tài liệu

Để bắt đầu thêm số dòng, bạn cần mở tài liệu Word của mình. Trong thanh ruy-băng ở trên cùng, hãy nhấp vào tab “Bố cục”. Từ đây, hãy nhấp vào nút “Số dòng”.

Một menu thả xuống cung cấp một số tùy chọn tiềm năng. Để có số dòng liên tục chạy qua tài liệu của bạn, thay vì khởi động lại trên mỗi trang mới, hãy nhấp vào tùy chọn “Liên tục”.

Để bắt đầu lại số dòng trên mỗi trang mới, hãy chọn “Khởi động lại từng trang”.

Sau khi được chọn, số dòng sẽ xuất hiện ở bên trái của trang tài liệu.

Số dòng sẽ chỉ xuất hiện trong chế độ xem in, vì vậy nếu bạn đã chọn chế độ xem khác, hãy nhấp vào nút “Bố trí In” ở góc dưới cùng bên phải của cửa sổ tài liệu Word của bạn.

Thêm số dòng vào các phần riêng lẻ

Có thể tách các trang của tài liệu Word thành các phần riêng lẻ bằng cách sử dụng dấu ngắt phần. Bạn có thể đặt Word khởi động lại chuỗi số dòng với mỗi ngắt phần mới.

LIÊN QUAN:Cách tìm dấu ngắt phần trong tài liệu Word

Trong tài liệu Word của bạn, hãy nhấp vào tab “Bố cục” trên thanh ribbon và sau đó nhấp vào nút “Số dòng”. Chọn “Khởi động lại từng phần” từ menu thả xuống.

Nếu bạn muốn thêm dấu ngắt phần mới, hãy nhấp vào nút “Dấu ngắt”. Nút này nằm ngay phía trên nút “Số dòng” trong tab “Bố cục”.

Từ đó, nhấp vào “Liên tục” để thêm ngắt phần mới mà không cần chuyển con trỏ Word sang trang mới.

Một tập hợp số dòng mới sẽ bắt đầu ngay bên dưới dấu ngắt phần mới được chèn.

Xóa số dòng

Nếu bạn muốn xóa toàn bộ hoặc một phần số dòng khỏi tài liệu của mình, bạn cũng có thể thực hiện việc này từ menu “Số dòng” (Bố cục> Số dòng).

Để xóa hoàn toàn chúng khỏi tài liệu của bạn, hãy nhấp vào “Không có” trong menu thả xuống “Số dòng”.

Thay vào đó, nếu bạn muốn ẩn chúng khỏi một đoạn cụ thể, hãy nhấp vào đoạn đó và sau đó chọn “Ngăn chặn cho đoạn hiện tại” từ menu thả xuống “Số dòng”.

Thao tác này sẽ xóa hoàn toàn đoạn văn khỏi dãy số dòng. Trình tự sẽ bắt đầu lại với số sau trên dòng tiếp theo ngay bên dưới đoạn văn.

Định dạng số dòng

Theo mặc định, số dòng của bạn sẽ xuất hiện với cùng phông chữ, kích thước và màu sắc như được chỉ định bởi kiểu “Số dòng” mặc định trong Word. Để sửa đổi hình thức của số dòng, bạn sẽ cần sửa đổi kiểu văn bản này, mặc dù Word ẩn nó theo mặc định.

Đầu tiên, nhấp vào tab “Trang chủ” trên thanh ribbon của bạn. Nhấp vào nút menu mũi tên dọc ở góc dưới bên phải của phần "Kiểu". Thao tác này sẽ hiển thị thêm menu "Kiểu" bật lên.

Từ đó, nhấp vào nút “Tùy chọn”.

Trong menu thả xuống “Chọn kiểu để hiển thị”, hãy chọn “Tất cả kiểu” trước khi nhấp vào nút “OK” để lưu.

Bây giờ bạn sẽ có thể chỉnh sửa kiểu phông chữ "Số dòng".

Trong menu "Kiểu" bật lên, hãy tìm tùy chọn "Số dòng". Nhấp vào mũi tên menu bên cạnh danh sách và sau đó nhấp vào nút “Sửa đổi”.

Trong menu “Sửa đổi kiểu”, hãy chỉnh sửa các tùy chọn định dạng cho kiểu số dòng của bạn, nếu thích hợp.

Nhấp vào “OK” để áp dụng kiểu mới cho số dòng của bạn.

Sau khi áp dụng, kiểu phông chữ mới của bạn sẽ được áp dụng cho tất cả các số dòng trong tài liệu Word của bạn.