Cách tạo và cập nhật bảng hình trong Microsoft Word

Bảng số liệu là một danh sách, được sắp xếp theo số trang, các chú thích được lấy từ các số liệu, hình ảnh hoặc bảng trong tài liệu của bạn. Nó giống như một mục lục, nhưng nó là một mục lục của bất kỳ thứ gì mà bạn có thể thêm chú thích vào.

Chèn một bảng số liệu

Thêm bảng số liệu là một công cụ hữu ích cho phép người đọc nhanh chóng điều hướng đến các phần cụ thể của tài liệu (hoặc như một hướng dẫn tham khảo nhanh cá nhân). Điều này đặc biệt đúng đối với các tài liệu dài hơn với quá nhiều phương tiện. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ có thể thêm bảng số liệu nếu bạn thêm chú thích (đừng nhầm với văn bản thay thế) vào số liệu, hình ảnh và bảng của mình. Chúng tôi sẽ giả định rằng bạn đã chú thích tài liệu có liên quan trong tài liệu Word của mình trong ví dụ này.

Khi bạn đã sẵn sàng để chèn bảng số liệu của mình, hãy tiếp tục và nhấp vào vị trí của tài liệu mà bạn muốn thêm bảng. Tiếp theo, chuyển đến tab “Tham khảo” và chọn “Chèn Bảng Hình”.

Sau khi được chọn, cửa sổ “Bảng số liệu” sẽ xuất hiện, hiển thị bản in và bản xem trước trên web của bảng số liệu. Tại đây, bạn cũng có thể điều chỉnh một số tùy chọn và tùy chỉnh định dạng của bảng.

Sau khi bạn đã chỉnh sửa cài đặt của mình, hãy nhấp vào “OK”.

Bảng số liệu của bạn bây giờ sẽ được chèn vào tài liệu Word của bạn.

Cập nhật bảng số liệu

Nói một cách dễ hiểu, các đối tượng có chú thích của bạn có thể di chuyển xung quanh khi bạn thêm, xóa và chỉnh sửa nội dung trong tài liệu. Do đó, Word cũng cung cấp một cách đơn giản để cập nhật bảng số liệu để phản ánh bất kỳ thay đổi nào được thực hiện.

Để cập nhật bảng số liệu của bạn, trước tiên bạn cần chọn nó. Nếu bạn không chọn bảng, thì tùy chọn cập nhật sẽ không khả dụng. Khi bảng số liệu được chọn, hãy chuyển đến tab “Tham khảo” và nhấp vào “Cập nhật bảng”. Ngoài ra, bạn có thể nhấn F9.

Bây giờ, hộp thoại “Cập nhật Bảng số liệu” sẽ xuất hiện. Tại đây, bạn có thể cập nhật toàn bộ bảng hoặc chỉ số trang. Chọn tùy chọn phù hợp nhất với bạn và sau đó nhấp vào “OK”.

Bảng số liệu của bạn bây giờ sẽ được cập nhật để phản ánh phiên bản hiện tại của tài liệu.