Sự khác biệt giữa Mạng riêng và Mạng công cộng trong Windows là gì?

Windows cho phép bạn đặt từng mạng mà bạn kết nối làm mạng “Riêng tư” hoặc “Công khai”. Khi bạn kết nối với mạng lần đầu tiên, Windows 10 sẽ hỏi bạn có muốn máy tính của mình có thể phát hiện được hay không bởi các máy tính khác.

Tùy chọn này giúp Windows hiểu loại mạng bạn đang kết nối để có thể chọn cài đặt chính xác. Ví dụ, Windows sẽ hoạt động thận trọng hơn nhiều trên các mạng công cộng so với trên mạng gia đình của bạn, tăng cường bảo mật cho bạn.

Công khai so với riêng tư

Bạn có thể tùy chỉnh cách Windows xử lý các mạng Riêng tư và Công cộng, nhưng đây là cách nó hoạt động theo mặc định.

Trên mạng Riêng, Windows bật các tính năng khám phá mạng. Các thiết bị khác có thể thấy máy tính Windows của bạn trên mạng, cho phép dễ dàng chia sẻ tệp và các tính năng nối mạng khác. Windows cũng sẽ sử dụng tính năng Homegroup để chia sẻ tệp và phương tiện giữa các PC của bạn.

Tuy nhiên, trên các mạng Công cộng, chẳng hạn như các mạng trong quán cà phê - bạn không muốn người khác nhìn thấy máy tính của mình hoặc chia sẻ tệp của mình với họ. Vì vậy, Windows tắt các tính năng khám phá này. nó sẽ không xuất hiện với các thiết bị khác trên mạng và sẽ không cố gắng khám phá chúng. Ngay cả khi bạn đã thiết lập Nhóm nhà trên PC của mình, nó sẽ không được bật trên mạng công cộng.

Nó thực sự đơn giản. Windows giả định rằng các mạng riêng tư của bạn - như mạng gia đình hoặc cơ quan - là các mạng đáng tin cậy chứa đầy các thiết bị khác mà bạn có thể muốn kết nối. Windows giả định rằng các mạng công cộng chứa đầy các thiết bị của người khác mà bạn không muốn kết nối, vì vậy Windows sử dụng các cài đặt khác nhau.

Cách chuyển một mạng từ Công khai sang Riêng tư hoặc Riêng tư sang Công cộng

Bạn thường đưa ra quyết định này trong lần đầu tiên kết nối với mạng. Windows sẽ hỏi bạn có muốn PC của mình có thể được phát hiện trên mạng đó hay không. nếu bạn chọn Có, Windows sẽ đặt mạng là Riêng tư. Nếu bạn chọn Không, Windows sẽ đặt mạng ở chế độ công khai. Bạn có thể xem mạng là riêng tư hay công cộng từ cửa sổ Network and Sharing Center trong Control Panel.

Trên Windows 7, bạn có thể nhấp vào liên kết ngay bên dưới tên của mạng tại đây và đặt mạng thành “Mạng gia đình”, “Mạng công việc” hoặc “Mạng công cộng”. Mạng gia đình là mạng Riêng tư, trong khi mạng Công việc giống như mạng Riêng, nơi tính năng khám phá được bật nhưng chia sẻ Nhóm nhà thì không.

Để chuyển mạng sang công khai hoặc riêng tư trên Windows 10, bạn cần sử dụng ứng dụng Cài đặt.

Nếu bạn đang sử dụng kết nối Wi-Fi, trước tiên hãy kết nối với mạng Wi-Fi mà bạn muốn thay đổi. Khởi chạy ứng dụng Cài đặt, chọn “Mạng và Internet”, chọn “Wi-Fi”, cuộn xuống và nhấp vào “Tùy chọn nâng cao”.

Nếu bạn đang sử dụng kết nối Ethernet có dây, hãy kết nối với mạng đó. Khởi chạy ứng dụng Cài đặt, chọn “Mạng & Internet”, chọn “Ethernet” và nhấp vào tên kết nối Ethernet của bạn.

Bạn sẽ thấy một vài tùy chọn cho bất kỳ mạng Wi-Fi hoặc Ethernet nào mà bạn hiện đang kết nối. Tùy chọn “Đặt PC này ở chế độ có thể phát hiện” kiểm soát việc mạng là mạng công cộng hay riêng tư. Đặt nó thành “Bật” và Windows sẽ coi mạng là mạng riêng tư. Đặt nó thành “Tắt” và Windows sẽ coi mạng là mạng công cộng.

Điều này hơi khó hiểu vì Bảng điều khiển vẫn đề cập đến mạng “Công khai” và “Riêng tư”, trong khi ứng dụng Cài đặt chỉ đề cập đến việc PC có “có thể phát hiện được” hay không. Tuy nhiên, đây là những cài đặt giống nhau – nó chỉ được truyền tải và thể hiện theo một cách khác. Chuyển đổi công tắc này trong ứng dụng Cài đặt sẽ chuyển đổi mạng giữa Công khai và Riêng tư trong Bảng điều khiển.

Cách tùy chỉnh cài đặt khám phá và tường lửa

Rõ ràng Windows 10 đang cố gắng đơn giản hóa mọi thứ bằng cách bỏ qua bất kỳ tùy chọn nào khác từ ứng dụng Cài đặt và chỉ đề cập đến việc mạng có "có thể phát hiện được" hay không. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tùy chọn trong Control Panel có hiệu lực khác nhau trên các mạng công cộng và riêng tư.

Để điều chỉnh cài đặt khám phá, hãy mở Bảng điều khiển, chọn “Xem trạng thái mạng và tác vụ” trong Mạng và Internet rồi nhấp vào “Thay đổi cài đặt chia sẻ nâng cao”. Từ đây, bạn có thể kiểm soát cài đặt khám phá mạng, chia sẻ tệp và Nhóm nhà cho các mạng công cộng và riêng tư. Bạn thậm chí có thể bật tính năng khám phá trên các mạng công cộng, nếu bạn muốn làm điều này vì lý do nào đó. Hoặc, bạn có thể tắt tính năng khám phá trên các mạng riêng tư. Theo mặc định, tính năng "chia sẻ tệp và máy in" kiểu cũ của Windows bị tắt trên cả hai loại mạng, nhưng bạn có thể bật tính năng này trên một trong hai hoặc cả hai.

Tường lửa của Windows cũng có các cài đặt khác nhau cho mạng riêng và mạng công cộng. Trong Bảng điều khiển, bạn có thể nhấp vào “Hệ thống và bảo mật” rồi nhấp vào “Tường lửa của Windows” định cấu hình các tùy chọn của tường lửa tích hợp sẵn. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu Windows vô hiệu hóa tường lửa trên các mạng riêng nhưng bật nó trên các mạng công cộng, nếu bạn thích – nhưng chúng tôi chắc chắn không khuyên bạn nên làm điều này. Bạn cũng có thể nhấp vào “Cho phép ứng dụng hoặc tính năng thông qua Tường lửa của Windows” và bạn sẽ có thể điều chỉnh các quy tắc tường lửa để hoạt động khác nhau trên mạng công cộng hoặc mạng riêng tư.

Đặt các mạng có thể truy cập công khai thành công cộng và những mạng ở nhà hoặc nơi làm việc của bạn thành riêng tư. nếu bạn không chắc cái nào – ví dụ: nếu bạn đang ở nhà một người bạn – bạn luôn có thể đặt mạng ở chế độ công khai. Bạn chỉ cần đặt mạng ở chế độ riêng tư nếu bạn định sử dụng các tính năng chia sẻ tệp và khám phá mạng.