Cách mở Command Prompt với tư cách là quản trị viên trong Windows 8 hoặc 10

Phần lớn thời gian, bạn chỉ cần mở Command Prompt như một người dùng thông thường. Tuy nhiên, đôi khi, bạn sẽ cần mở Command Prompt với tư cách quản trị viên để có thể chạy các lệnh yêu cầu đặc quyền quản trị.

Windows cung cấp rất nhiều cách khác nhau để mở Command Prompt và với rất nhiều phương pháp đó, bạn cũng có thể mở Command Prompt với các đặc quyền của quản trị viên. Trước đây, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách thực hiện việc này trong Windows 7 và Vista, vì vậy ở đây chúng tôi sẽ tập trung vào ba cách nhanh chóng để bạn có thể mở Command Prompt bằng các đặc quyền của quản trị viên trong Windows 8 và 10.

Tùy chọn một: Sử dụng Menu Power Users (Windows + X)

Cả Windows 8 và 10 đều cung cấp menu Power Users mà bạn có thể truy cập bằng cách nhấn Windows + X hoặc chỉ cần nhấp chuột phải vào nút Start. Trên menu Power Users, chọn “Command Prompt (Admin)”.

Ghi chú: Nếu bạn thấy PowerShell thay vì Command Prompt trên menu Power Users, đó là một công tắc xuất hiện với Bản cập nhật dành cho người sáng tạo dành cho Windows 10. Rất dễ dàng chuyển trở lại hiển thị Command Prompt trên menu Power Users nếu bạn muốn, hoặc bạn có thể dùng thử PowerShell. Bạn có thể làm khá nhiều thứ trong PowerShell mà bạn có thể làm trong Command Prompt, cùng với nhiều thứ hữu ích khác.

LIÊN QUAN:Cách đặt Command Prompt trở lại trên menu Windows + X Power Users

Khi khởi chạy Command Prompt với đặc quyền của quản trị viên, bạn có thể sẽ thấy cửa sổ “Kiểm soát tài khoản người dùng” yêu cầu quyền tiếp tục. Hãy tiếp tục và nhấp vào “Có”.

Sau khi mở cửa sổ “Administrator: Command Prompt”, bạn có thể chạy bất kỳ lệnh nào, cho dù lệnh đó có yêu cầu đặc quyền quản trị hay không.

Tùy chọn Hai: Sử dụng Menu Bắt đầu

Bạn cũng có thể mở Command Prompt quản trị chỉ bằng menu Start (hoặc màn hình Start trong Windows 8). Nhấn Bắt đầu, nhập “lệnh” và bạn sẽ thấy “Dấu nhắc lệnh” được liệt kê dưới dạng kết quả chính. Nhấp chuột phải vào kết quả đó và chọn “Chạy với tư cách quản trị viên”.

Tùy chọn ba: Sử dụng Hộp chạy

Nếu bạn đã quen sử dụng hộp “Chạy” để mở ứng dụng, bạn có thể sử dụng hộp đó để khởi chạy Command Prompt với đặc quyền của quản trị viên. Nhấn Windows + R để mở hộp “Chạy”. Nhập “cmd” vào hộp rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để chạy lệnh với tư cách quản trị viên.

Và cùng với đó, bạn có ba cách rất dễ dàng để chạy các lệnh trong cửa sổ Command Prompt với tư cách quản trị viên.