Cách ngăn Steam khởi chạy khi khởi động

Giống như nhiều ứng dụng trò chơi khác, Steam sẽ tự động khởi động khi bạn đăng nhập vào máy tính của mình. Điều này có thể dẫn đến băng thông bị tắc do trò chơi tự động cập nhật hoặc xuất hiện trực tuyến khi bạn không cố ý. Tính năng tự động khởi động của Steam rất dễ tắt nhanh chóng.

Trên Windows, nhấp vào Steam> Settings để mở màn hình cài đặt. Trên Mac, nhấp vào Steam> Preferences để mở màn hình tùy chọn.

Khi bạn ở trong menu Cài đặt hoặc Tùy chọn, hãy nhấp vào tab “Giao diện” ở bên trái của cửa sổ mới.

Tiếp theo, hãy tìm hộp kiểm “Run Steam When My Computer Starts” và bỏ chọn nó.

Khi bạn đã thay đổi cài đặt như mong muốn, hãy nhấp vào “OK” để đóng menu này và xác nhận cài đặt.

Nếu đang chơi trên Windows 10, thay vào đó, bạn có thể chọn tắt các chương trình khởi động thông qua Trình quản lý tác vụ của Windows. Bạn có thể ngăn một số chương trình khởi chạy khi khởi động trên máy Mac bằng cách mở Tùy chọn hệ thống> Người dùng & Nhóm> Mục đăng nhập và bỏ chọn các chương trình mong muốn.

LIÊN QUAN:Cách quản lý ứng dụng khởi động trong Windows 8 hoặc 10